Màximes fites dels Falcons de Vilafranca

La superació sempre ha estat en els objectius de la colla, buscant alçada i nous reptes en cada figura.

Som la colla que més alçada hem aconseguit en les nostres construccions. I mantindrem aquest hegemonia per que no ens aturem sempre busquem més i millor.

Les màximes fites aconseguides en les diferents figures son:

L’Escala:

 • Escala de 10: descarregada per primer cop el desembre de l’any 1989, (56 falconers). Tot i que l’escala màxima assolida ha estat la d’onze, es tracta d’unafigura tan excepcional que es pot considerar també una gran figura.
 • Escala d’11: (67 falconers) que vam carregar per primera vegada el desembre de 1993, durant l’actuació de l’aniversari. La varem tornar a carregar en el 2009, coincidint amb el 50è aniversari). I finalment varem descarregar per primera vegada 20 anys després, el 29 d’agost de 2013, dos vegades al mateix any, la primera per la Festa Major de Vilafranca i la segona per l’Aniversari. Cal dir que som la única colla que hem intentat i assolit aquesta construcció amb 10 i 11 pisos d’alçada.

La Pira: 

 • La Pira 6X6: Tot i ser una figura de màxima dificultat l’hem descarregada en moltes ocasions la Pira 6/6, cal dir que a dia d’avui continuem essent la única colla que hi hem aconseguit.
 • La Pira 7X6: Intentada sense èxit en el 2012, va ser carregada per primera vegada en la Festa Major del 2014. Cal remarcar que som la única colla que hem intentat i assolit aquesta construcció amb aquests pisos.

La Torreta: Tot i que és una figura que per format no permet que creixi,

 • La Torreta gran: hem treballant una variant de la torreta i que hem aconseguit descarregar, que anomenem la torreta gran, que consisteix en un variant de la torreta, sobretot en els pisos inferiors, però mantenint l’essència del desplegament del pom superior.
 • La Trobada: és una variant a mig cami entre la Torreta gran i la Torreta.

El Tres (o Castell):

 • El 3 de 6 amb agulla:
 • El 3 de 7 net: Figura d’origen casteller, aconseguint descarregar en diverses ocasions el tres de set net (sense pinya).
 • El 3 de 7, aixecat per sota i net: també varem descarregar l’agost del 1983 el tres de set aixecat per sota i deixat net.

Pilars de 3: Aquesta figura no permet assolir fites, únicament podem fer gala de ser els que més pilars de 3 hem fet simultàniament.

La Piràmide Drets:

 • Piràmide Drets de 5:
 • Piràmide Drets de 6: Varem aconseguir carregar la Piràmide Drets de 6 pisos per primera vegada en l’aniversari del 1999, i descarregar-la en la Festa Major de Vilafranca al 2000. Cal dir que som la única colla que hem intentat i assolit aquesta construcció amb 6 pisos d’alçada. És una construcció amb molta complicació tècnica.

El Pilar per sota:

 • Pilar de 5 aixecat per sota:
 • Pilar de 6 aixecat per sota: el Pilar de 6 ha estat una de les fites més perseguides pels falcons de Vilafranca. Als anys 70 s’intentava el pilar de 6 normal (pujat per darrera), però no es va aconseguir, i els falcons optaren per intentar-lo, aixecat per sota, modalitat inventada pels falcons de Vilafranca, concretament en aquest tipus de pilar, ja que amb anterioritat s’havien aixecat per sota altres construccions. L’any 1983, concretament el 30 d’agost, es prova el pilar de 6 per sota a “la plaça més castellera” i s’aconsegueix de carregar-lo. El dia 31 d’agost de l’any 1996 s’aconsegueix per primera vegada de descarregar-lo.També va ser una gran fita històrica l’aconseguida per la festa major de l’any 2007, ja que als tres dies de festa major es va poder veure el pilar a plaça. Els dies 29, 30 i 31 d’agost es van descarregar tres pilars de 6.
 • Pilar de 6 aixecat per sota net: I el 30 d’agost del 2001 s’aconsegueix per primera vegada carregar el pilar de 6 aixecat per sota i deixat net.

Ventalls:

 • Ventall Gran: En diverses ocasions hem pogut oferir el Ventall Superior o Ventallot, que és la construcció del ventall amb una alçada de 3 persones.
 • Ventall Gros (o Ventallot): En diverses ocasions hem pogut oferir el Ventall Superior o Ventallot, que és la construcció del ventall amb una alçada de 4 persones. Es una figura de màxima dificultat, tan per l’equilibri com per la precisió i coordinació entre els membres.

La Piràmide Acotats: Tot i que és una figura de les antigues, en alguna ocasió ens hem animat a fer-la i hem descarregat la Piràmide Acotats de 5 pisos.

Amb tot això només podem dir que els Falcons de Vilafranca tenim un bon “currículum”, però que no està estancat sinó que treballem dur per millorar-lo.