Les comissions de treball

Els Falcons de Vilafranca s’organitzen internament en comissions de treball, per tal de diversificar i agilitar les tasques que comporta el propi desenvolupament de l’entitat.