L’assemblea General

Segons estableixen els estatuts vigents, l’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació i els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.