La Pira

La base es composa de quatre persones: dues agenollades, l’una enfront de l’altra i dues acotades, també l’una enfront de l’altra. La resta de pisos es van col·locant acotats amb la mateixa disposició i sobre l’esquena dels falconers del pis inferior respectivament. La manera d’anomenar la Pira és comptant les rengles sense tenir en compte l’enxaneta. De manera que una Pira que tingui una rengla de 6 i una de 5, s’anomenarà Pira 6×5 (sempre anomenem primer la rengla gran).

És una figura de gran dificultat tècnica i que requereix una gran preparació.