La Junta Directiva

Segons estableixen els estatuts vigents, la Junta Directiva dels Falcons de Vilafranca està composada pels 7 càrrecs següents:

PRESIDÈNCIA: David Serrano Santó
VICEPRESIDÈNCIA: Ton Carbó Esteve
SECRETARIA: Míriam Sellarès Gil
TRESORERIA: Carlota Castellano Escuder
CAP DE TÈCNICA: Oriol Udina Aguilar
VOCALIA DE LOGÍSTICA: Julià Giménez Mayoral
VOCALIA DE MATERIAL: Jacques Planas Morin