La Junta Directiva

Segons estableixen els estatuts vigents, la Junta Directiva dels Falcons de Vilafranca esta composada pels 7 càrrecs següents:

 

PRESIDÈNCIA: David Serrano i Santó
VICE-PRESIDÈNCIA: Diana Hueso i Becerro
SECRETARIA: Carla Giralt i Torner
TRESORERIA: Josep Vinyals i Torres
REPRESENTANT TÈCNICA: Miquel Cusiné i Carbonell
VOCALIA DE LOGÍSTICA: Xavier Lecegui i Ruano
VOCALIA DE MATERIAL: Francesc Gasulla i Perez