La Junta Directiva

Segons estableixen els estatuts vigents, la Junta Directiva dels Falcons de Vilafranca esta composada pels 7 càrrecs següents:

 

PRESIDÈNCIA: Ton Carbó i Esteve
VICE-PRESIDÈNCIA: Marina Tomàs Ruperez
SECRETARIA: David Serrano i Santó
TRESORERIA: Gualbert Carrasco i Casellas
REPRESENTANT TÈCNICA: Oriol Nieto-Sandoval i Bové
VOCALIA DE LOGÍSTICA: Julià Giménez i Mayoral
VOCALIA DE MATERIAL: Diana Hueso i Becerro